Kukmedis europinis (Taxus baccata), rutulio formos - Garliavosmedelynas.lt