Kukmedis europinis (Taxus baccata), siauros kolonos - Garliavosmedelynas.lt